Support Lifecyle for Windows

Mimari Yapı Taşları ve Diagramlar

Mimari gereksinimleri görebilme adına projelerde üreticiler, iş ortakları ile bir araya geliyor kendilerinden sundukları çözüm için önerdikleri “topoloji / çizim / flow / diagramları” talep ediyoruz. İstediğimiz “resmin” adının bile bir standardının olmayışı sebebi ile karşı tarafın ne anladığı ve sizlerle ne paylaştığı konusunda ihtilaflar olabilmekte. Bu enerji, vakit kaybının önün geçmek için örnek çizimler paylaşılmakta. Özellikle altyapı çözümleri için örnek bir doküman olabilecek Exchange 2016 Mimarisini anlatan, içerisinde belli talepleri karşılayabilecek şekiller aşağıdaki gibidir. Bu liste çözümün yapısı, barındırdığı komponent ve entegrasyon konularına göre değişiklik göstermekte. Birde bu çizimlerde iletişim şeklinden katmanlara, ilişkilerden kullanan komponentlere kadar bir standart dil olarak Archimate kullanılır ise tadından yenmemekte.

1. Building Blog Architecture

2. Inter Server Communication

3. Client Protocol Connectivity

The Great Escape: “EA is not about IT!”

Originally posted on Chess and the Art of Enterprise Architecture:

As soon as you, as an enterprise architect, want to address the problem of the complex Business-IT landscape, and you actually acknowledge in a discussion that Enterprise Architecture has come into existence because of the complexity of modern IT-laden landscapes, there is always some enterprise architect who will (angrily, often) state that Enterprise Architecture “isn’t about IT”. Some now propose a separate name EITA for ‘Enterprise IT Architecture’ for the IT-kind so that ‘Enterprise Architecture’ can remain being focused on ‘designing enterprises’ instead of ‘designing enterprise IT’.

View original 1,361 more words