Network Trafiğini İzlemek

Sunucu üzerine kurulacak Netork Monitor sonrasında aşağıdaki komut ile circular logging şeklinde 400 MB set ederek çalıştırılır.

nmcap /network * /capture /file SQLServer.cap:400M

Yaşanılan problemin tekrar etmesi ile capture durdurulur ve geriye doğru trafik analizi yapılarak darboğazın nerede yaşandığı tespit edilebilinir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s