Cluster Disk Persistent Rezervation’un Temizlenmesi

Cluster Sistemleri storage ünitesini yönetmek için SCSI 3 Persistent Reservation komutlarını kullanır. Özellikle multipath yazılımlarının vasıtası ile göndelerilen I/O lari içerisinde PR komutları taşınmaktadır bazen bu komut setinin mevcut PR ‘temizlemediği durumlarda

Failover sonrasında diskin ownershipliğini alamadığı durumda aşağıdaki komutlar ile diskteki rezervasyonun temizlenmesi gerekmektedir.

· Disk Management içerisinde problem yaşadığımız diskin numarası alınır

· Command prompt “Run as Administrator” olarak açılır

· Cluster node ServerAdı /clearpr:DiskNumarası

· Örnek: cluster node sunucu001 /clearpr:10 (10.disk)

· Bu şekilde persistent rezervation temizlenmiş olacak failed verilen diskin tekran online duruma getirilmesi gerekecektir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s