Cluster Disk ChkDsk Durumu

Cluster ortamındaki disklerim chkdisk yapıyor durumda fakat processler içerisinde chkdsk processi mevcut değil bir nevi görsel bir bug yada Cluster konfigürasyonu içerisindeki bir corruption ile karşı karşıyayız. Chkdsk ihtyacı olacak dirty bit ‘lik bir durumda söz konusu değil. Bu durumda Cluster üzerindeki bu durumu fixlemek için vereceğimiz komut ;

Cluster Resource EMC_SQL_LOG2 /prop :ResourceSpecificStatus /USEDEFAULT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s