Cluster Teknik Bilgiler

 Microsoft Cluster Service (MSCS) sharing nothing modelini kullanır. Bunun anlamı sadece bir server kaynakların sahibi olabilir bunlar disk,virtual server, IP vb.. Microsoft Majority Node Set (MNS) yöntemi paylaşımlı disk kullanımı ve Quarum’un getirdiği engellerin önüne geçmeyi hedeflemiştir.
 Cluster configürasyonu quarum içerisinde bir log dosyası tutar bu bilgi replike edilir operasyon clustersvc processi tarafından takip edilir. quarumx.log herhangi cluster configürasyon değişikliği yada cluster transactionlarının tutan dosyadır.
 2 node birbirine ulaşamadiği durumda quarum diskine erişmeye çalışır bu duruma arbitration process denilir. Clusdisk.sys dosyası nodeların ikisininde disklere erişimin engellemek için yönetimi yapar. MNS mimarisi ile birlikte quarum bilgisi register replikasyonu ile sağlanmaktadır. Bu dosyalara %\windows\system32\config altından erişilebilinir. Cluster açılması esnasında clusdb dosyasını registryden download edilerek cluster işletimi çalışmaya başlar. Bu konfigürasyon dosyasında hangi disklere erişebileceğinin bilgisi yer almaktadır. 2008 cluster sistemleri register replikasyona dayalı olarak çalışır.
 Dikkat edilmesi gereken bir hususta Cluster kurulduktan sonra oluşturulan servis yada uygulamalar Active Directory (AD) üzerinde bir computer objesi olarak saklanmaktadır. Bu objeyi AD üzerinde create eden cluster computer objesidir default domain policy gereği normal bir user 10 kadar compter objesini domaine dahil edebilir, fakat bu değer değiştirilmişse cluster servislerinde problem olmaması için cluster hesabına AD üzerinde computer create yetkisi atanmalıdır.
 Cluster üzerinde resource groupların doğru çalışıp çalışmadığını kontrol eden resource monitorler mevcuttur. Resource monitor clsusvc altinda çalişan dll lerden oluşmaktadır. 2008 ‘de bunun adi RHS.exe oldu.
 Geocluster projelerinde iki tarafada SAN koyulur, replikasyon SAN tarafından yapılır. Normal şartlar altında Cluster nodeları sadece tek SAN var diye bilirler. Quarum diske access edilmeye çalışıldığı zaman disklere erişim talepler iki tarafçada yapilacaği için SAN vendorları tarafından disklerden birisi write disable modunda çalışır.

Advertisements

One thought on “Cluster Teknik Bilgiler

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s